Fark Yok Ön Başvuru Ekranına
Hoşgeldiniz

BAŞVUR

Fark Yok Sigortası Nedir?

Fark York Sigortası; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında ve MAPFRE SİGORTA çatısı altında yer alan anlaşmalı özel hastanelerde, işlemlerinizi belirlenen limit dahilinde fark ödemeden gerçekleştirmenize yardımcı olur. Böylece; SGK kapsamında alacağınız sağlık hizmetlerinin standartlarını yükseltirken, yüksek maliyetli sağlık harcamalarınıza da destek sağlayabilirsiniz.

Yepyeni Dönem

MAPFRE Sigorta ile SGK’lılara anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödemenize gerek kalmadan; Sağlık Bakanlığı ruhsatında tanımlı tüm branşlardan ve SGK anlaşması kapsamındaki kadrolu hekimlerin sunduğu nitelikli sağlık hizmetlerinden (gerek ayakta gerekse yatarak tedavilerde) teminat kapsamı dâhilinde yararlanabilirsiniz. Dilerseniz aile fertlerinizi poliçeye ekleterek onların da bu fırsatlardan yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

Anlaşmalı kurumlar için tıklayınız.

Fark Yok Teminatları

Yatarak Tedavi Teminatı

Sigortanızın başlangıç tarihinden itibaren gerçekleşen rahatsızlıklarınıza ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dâhili ve/veya cerrahi yatışlarınız, hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleriniz ve küçük müdahaleleri kapsar.

Ayakta Tedavi Teminatı

Sigortanızın başlangıç tarihinden itibaren gerçekleşen rahatsızlıklarınıza ilişkin doktor muayenesi, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri bu teminat kapsamında değerlendirilir. Ayakta Tedavi teminatı aldığınız durumlarda, tedavi giderleri poliçenizde belirtilen limit doğrultusunda karşılanır. İlaç ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamı dışında kalacaktır.

Önemli Bazı Notlar ve İstisnalar

Fark Yok Sağlık Sigortası poliçesinin yürürlükte olması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası’nın aktif olması gerekmektedir. Poliçede belirtilen teminatlar, yalnızca poliçede ismi yer alan kişiler için geçerli olacaktır. Acil durumlar da dâhil olmak üzere anlaşmasız kurumlarda yapılacak tedavilere ilişkin giderler teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir. Poliçe kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bekleme süreleri haricinde herhangi bir bekleme süresi uygulanmaz. Fark Yok Sağlık Sigortası başvurusu esnasında mevcut olan hastalıklarla ilgili risk analizi yapılmayacağı için poliçe başlangıç tarihinden önce var olan bir şikâyet ve/veya hastalık nedeni ile bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı almış, tedavi görmüş ve/veya tedavi önerilmiş olan her türlü sağlık gideri ile bunlara bağlı nüks ve komplikasyonlar poliçe teminat kapsamı dışında değerlendirilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmayan sağlık hizmetleri teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Fark Yok Başvuru Formu

Kişisel Verilerin İşlenmesi ile Pazarlama İzin Metinlerini okudum. Kabul ediyorum. * Detaylar.
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code